ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 1. ДЕФИНИЦИИ
 2. При прилагане на настоящата политика на поверителност посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

  Джим Реалм – „Джим Реалм” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „ул. Ген. Йосиф В. Гурко“, № 4, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202510961;

  CoolFit.bg – електронен магазин, собственост на Джим Реалм, достъпен на адрес в интернет https://coolfit.bg, посредством който клиентите имат възможност да сключват договори (споразумения) за покупко-продажба на предлаганите от електронния магазин услуги;

  клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на Общите условия и има активен клиентски профил за използване на CoolFit.bg и/или услугите;

  клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на CoolFit.bg уникален профил на съответния регистриран клиент за използване на електронния магазин и услугите, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;

  услуги – достъп срещу заплащане до абонаментната услуга за посещение на спортни обекти CoolFit (услугата CoolFit) и/или получаване на информационен бюлетин (newsletter).

 3. ПРИЛОЖИМОСТ
 4. Настоящата Политика на поверителност е приложима по отношение на всяко използване на електронния магазин, съответно услугите, от страна на клиентите в обхвата на настоящата Политика на поверителност. Настоящата Политика на поверителност е достъпна на интернет страница Политика на поверителност.

  Джим Реалм действа като администратор на лични данни, събирани и обработвани във връзка с дейността на електронния магазин CoolFit.bg и предоставянето на услугите.

 5. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ, ЦЕЛИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ
 6. Джим Реалм събира и обработва лични данни на своите клиенти. Тази информация включва данни, които клиентите предоставят лично при регистрация или актуализация на своя клиентски профил, при реализиране на поръчка и използване на услугите, а също така и при записване за получаване на информационен бюлетин, като например име, рождена дата, снимка, удостоверяващи самоличност документи, e-mail адрес, телефонен номер, записи на извършени посещения в обекти на партньори от мрежата на услугата CoolFit, както и всички други изрично посочени в процеса на създаване на клиентски профил или при реализиране на поръчка лични данни.

  Джим Реалм може да използва изпълнението на сключения между страните договор, съгласието, а също и легитимни интереси (напр. във връзка с предлагане и промотиране на услугите) като правни основания за събиране и обработване на личните данни на отделните клиенти в обхвата на настоящата Политика на поверителност. Когато изпълнението на договор е приложимото правно основание за обработване на лични данни, предоставянето на изисканите данни е необходимо условие за сключването на договор между страните, тъй като без този необходим минимум от данни Джим Реалм не може да изпълни задълженията си по него.

  Джим Реалм се старае да ограничи събирането на лични данни до минимума, необходим за предлагане и предоставяне на своите клиенти на заявените от тях услуги. Без достъп до този минимум от лични данни Джим Реалм не може да предложи на потенциалните си клиенти съответните услуги.

  Защитата на личните данни на своите клиенти е от изключителна важност за Джим Реалм. Въпреки че Джим Реалм не може да гарантира пълна сигурност, Джим Реалм предприема вътрешни технически и организационни мерки за защита на личните данни на своите клиенти срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица.

  Джим Реалм обработва лични данни с цел реализиране на поръчките на клиентите, за идентификация на клиентите и удостоверяване на правото им за достъп до услугата CoolFit съобразно Общите условия и Условията на услугата, за връзка с клиентите, за директен маркетинг, за запознаване на клиентите с актуални инициативи на Джим Реалм, за статистически нужди, както и за цялостното подобряване на качеството на предлаганите услуги. Джим Реалм не извършва автоматизирано вземане на решения или профилиране.

  Когато Джим Реалм обработва снимки на клиентите, това става единствено с изричното съгласие на клиента и цели улесняване на клиента при идентификация във връзка с посещение на спортен обект, в който се предлага услугата CoolFit. Право на клиента е да не избира този метод за идентификация, като в този случай той ще трябва да се идентифицира чрез представяне на документ за самоличност при всяко посещение на спортен обект от мрежата на услугата CoolFit.

  По своето естество услугата CoolFit се предлага на лица между определена минимална и максимална възраст, които същевременно имат формален статус на учащ. С оглед на това Джим Реалм се нуждае от запазване на рождената дата на клиентите, за да може да удостовери и следи правото на клиентите за достъп до услугата CoolFit. Във връзка с тези изисквания Джим Реалм може също така периодично да изисква документ, удостоверяващ възрастта на клиентите или документи, доказващи възрастта и/или статуса на учащ на притежателя им. Джим Реалм поддържа регистър, удостоверяващ извършените проверки на посочените документи, но този регистър съдържа единствено потвърждение за успешно премината проверка, като Джим Реалм изтрива безвъзвратно всички копия от документи за самоличност или удостоверяващи статус на учащ документи веднага след извършването на съответната проверка, с оглед на което Джим Реалм може повторно да изиска копия от подобни документи по свое усмотрение, като посочените процедури ще бъдат прилагани при всяко тяхно изискване.

  Джим Реалм не използва личните данни на своите клиенти за цели, различни от посочените.

 7. С КОГО И ЗАЩО СПОЕДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 8. Джим Реалм не споделя лични данни с трети лица и не им предоставя достъп до тях, освен в следните случаи:

  • със съгласието на съответния клиент;
  • когато това е стриктно необходимо за оперирането на CoolFit.bg или при предоставянето на услигите, напр. при предоставяне на ограничен обем от лични данни на администрацията на спортните обекти във връзка с идентификация на клиент, във връзка с използването на хостинг услуги или IT поддръжка на системите, както и за предоставяне на заявена от клиент услуга, като например при осъществяване на плащане чрез външен доставчик на разплащателни услуги, като във всички посочени случаи Джим Реалм се стреми да предоставя не повече от необходимия минимум от лични данни, както и да се убеди, че тези трети лица полагат адекватни усилия за защита на личните данни на клиентите;
  • за защита на своите законови права и интереси, както и на тези на своите клиенти;
  • когато Джим Реалм има задължение по закон да разкрие тези лични данни.
 9. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 10. Джим Реалм съхранява и обработва по друг начин личните данни на клиентите в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство. Предаване на лични данни в трети страни по смисъла на и в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 се извършва при съблюдаване на посочените в този Регламент изисквания.

  Джим Реалм се стреми да запазва лични данни за периода на обработването им във връзка с целите, за които те са били събрани, както и за срок не по-дълъг от 6 месеца след изпълнение на тези цели.

  Джим Реалм може да съхранява лични данни в анонимизирана форма за по-дълъг период, например за статистически цели.

 11. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ, ПРОМЯНА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 12. Клиентът има право на достъп до своите лични данни. В случай на неточности клиентът има право да поиска в писмен вид актуализирането на тези лични данни.

  Когато съгласието се използва като правно основание за обработване на лични данни, клиентът има право да оттегли даденото съгласие.

  Клиентът може да поиска в писмен вид изтриване на своите лични данни. В този случай Джим Реалм по всяка вероятност няма да има минималната необходима информация, за да продължи да предоставя услугите на Джим Реалм и клиентският профил на съответния клиент, когато има такъв, ще бъде изтрит.

  Клиентът може да има право и на възражение срещу обработването, ограничение на обработването, както и на право на преносимост на данните.

  В случай че клиент има въпроси във връзка с описаните права или желае да получи информация за или копие от своите лични данни, които Джим Реалм съхранява и обработва, той следва да отправи запитване до Джим Реалм в писмен вид по един от посочените в раздел „Контактна информация“ по-долу начини.

 13. БИСКВИТКИ (COOKIES)
 14. С посещаването на CoolFit.bg Вие давате съгласие за използването на бисквитки по начина и за целите, описани по-долу. В случай че получена от нас чрез бисквитка информация съдържа Ваши лични данни, те ще бъдат обработвани съобразно настоящата Политика на поверителност.

  „Бисквитките“ (“cookies”) са малки текстови файлове с данни, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате уебсайта или преминавате от една страница към друга.

  CoolFit.bg използва както сесийни бисквитки, които се изтриват със затварянето на Вашия браузър, така и бисквитки, които остават на Вашето устройство за определен период след приключване на съответната сесия – например за запомняне на Вашето потвърждение, че сте запознати с използването на бисквитки от наша страна. Някои от тези бисквитки са необходими за предоставянето на базовата функционалност на електронния магазин. Други ни позволяват да предоставим допълнителни функции, които Ви осигуряват по-добро и персонализирано използване на CoolFit.bg. Използваме тези бисквитки например за следните цели:

  • за идентификация на регистриран в CoolFit.BG клиент;
  • за запомняне на променени от клиента настройки;
  • за предоставяне на определени функционалности, например „Магазин“;
  • за подобряване на общия изглед на CoolFit.BG.

  Възможно е бисквитки на трети страни да бъдат разположени на Вашето устройство през CoolFit.bg, например тези на Facebook, Inc. във връзка с поставените от нас бутони на Facebook. Такива бисквитки на трети страни се администрират изцяло от съответната трета страна и Джим Реалм няма достъп до и не обработва евентуално събраните чрез тези бисквитки лични данни, нито пък може да контролира начина, по който съответната трета страна обработва лични данни. В случай че желаете да научите повече за събирането и обработката на Ваши лични данни от трети страни, следва да се запознаете с техните самостоятелни политики на поверителност и при необходимост да отправите въпроси директно към съответната трета страна.

  Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете – за повече информация можете да посетите aboutcookies.org (на английски език). Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашето устройство, а също така можете да настроите повечето модерни уеб браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят коректно или да отсъстват изцяло.

 15. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 16. При необходимост Джим Реалм има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящата политика на поверителност.

  При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящата политика на поверителност Джим Реалм уведомява клиентите. В случай че в двуседмичен срок клиентите заявят с изрично писмено съобщение до Джим Реалм, че не приемат измененията и/или допълненията в политиката на поверителност, Джим Реалм ще преустанови обработването на съответните лични данни.

  В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той е запознат с измененията и/или допълненията и ги приема.

 17. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ, ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
 18. В случай на несъгласие от страна на клиент с описаните в настоящата Политика на поверителност практики Джим Реалм насърчава клиентите да се свържат директно с представител на дружеството по един от посочените в раздел „Контактна информация“ по-долу начини, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Джим Реалм, право на клиента е да отнесе въпроса до Комисията за защита на личните данни.

  За неуредените в настоящата политика на поверителност положения се прилагат Общите условия, Условията на услугата и общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

  Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящата политика на поверителност не води до недействителност на някоя от останалите разпоредби, нито пък на политиката на поверителност в нейната цялост.  Контактна информация
  • ул. „Поп Харитон“, № 5, ет.3, 9000 Варна, България
  • contact@coolfit.bg
  • тел.: +359 876 906 327


  Последна промяна: [10.12.2018]